English-language improv theater group and improv school.

Our Shows Improv Classes

Improv Classes Starting Soon!

Hurry up! We have classes for all ages and there are still a few spots available.2016-02-22 20.22.36

2016-03-31 20:2:52

Improvizačné divadlo pre všetkých (in Slovak language)

Ideálne pre začiatočníkov! Zábavný, energický a pútavý úvod do improvizačného divadla pre všetkých. Nemusíš byť rodený zabávač a ani mať skúsenosti s herectvom. Len príď a bav sa. Séria hier a cvičení obsiahne všetky základy improvizácie.

  • Cena: 15€
  • Miesto: Rešetkova 9, Bratislava
  • Dátum: 31.03.2016 (štvrtok)
  • Čas: 7PM - 10PM

 

Viac informácií2016-03-21 21.04.04


2016-04-04 20:4:22

Improv Class: Level 1 - Apprentice

Now that you've learned all the basics of improvisation, you'll get to refine and develop your skills further through playing a variety of popular improv games. You will have more play time and stage time! We'll show you how to create improvised scenes and help you develop spontaneity, self-confidence and creativity.

  • Cost: 80€
  • Venue: Rešetkova 9, Bratislava
  • Dates: 5x Mondays (4.04.2016, 11.04.2016, 18.04.2016, 25.04.2016, 2.5.2016)
  • Time: 7PM - 10PM

More infoSpeech and Drama (2)


2016-04-18 20:42:7

After School Improv Program for Kids & Teens (English)

Our after school program is designed to boost your child’s creativity, develop their talents and teach them vital life skills they will need and use as they grow up through age-appropriate improv games and exercises. Your child will learn to think on their feet, develop storytelling skills, sharpen their social skills and enjoy working in a group environment.  All classes meet once a week, after their school hours, for 60-min per session.

More infoSpeech and Drama (39)


2016-04-20 20:47:54

Voľno-časový program improvizačného divadla pre budúce hviezdy! (Slovensky)

Náš voľno-časový program podporuje kreativitu detí, rozvíja ich talent a naučí ich dôležité životné zručnosti, ktoré budú potrebovať a používať počas dospievania.  Prostredníctvom vekovo primeraných improvizačných hier a cvičení sa vaše deti naučia pohotovo myslieť, osvoja si zručnosti v rozprávaní príbehov, zlepšia si sociálne zručnosti a zabavia sa spoluprácou v skupinovom prostredí.

Všetky skupiny sa stretávajú raz týždenne, po školskom vyučovaní. Stretnutia trvajú 60 minút.

Viac informácií

Comments are closed.