Our Shows Improv Classes

Neustály pohyb. Smiech. Ako plus : angličtina. Tá rozhodne nie je prekážkou. Kurz rozvíja nielen verbálnu a neverbálnu komunikáciu, ale pracuje tiež s pojmom dôvery a vnímania druhého človeka. Takže sa okrem zábavy, behania, skákania, pantomímy, vymýšľania príbehov, improvizovania skupinových sôch účastník učí, ako spolupracovať s druhým i bez slov, či zjavných náznakov; ako v tichu pochopiť, čo vlastne druhý chce 🙂

Lucia Domsova,