Our Shows Improv Classes

Zaujímavý vstup do témy.  Super, vedel vytvoriť príjemnú atmosféru, hravý, tvorivý, spontánny.

Ivana Miklovic,